De l’article Blogs para educar, de Tíscar Lara

En aquesta entrada farem un comentari de les idees principals que Tíscar Lara desenvolupa en l’article Blogs para educar, publicat Revista Telos, número 65, Octubre-Diciembre 2005, pàgines 86-93. Podem veure l’article també penjat al blog de l’autora.

Tíscar Lara, des d’una òptica constructivista, que entén el coneixement com a una construcció de la persona que es fa al llarg de la vida, i partint del que la persona ja sap i no d’uns suposats dèficits a omplir per part del professor; vol, a través d’aquest article desenvolupar diferents aspectes entorn al potencial educatiu dels blogs.

L’autora es presenta en el seu blog, com a Vicedegana de Cultura Digital a la Escuela de Organización Industrial EOI. Ens explica la seva experiència de més de deu anys en cursos d’alfabetització digital, tecnologia educativa i mitjans de comunicació en diverses universitats i la seva formació acadèmica. Alhora ens explica que els temes d’investigació que li interessen la comunicació digital i l’ús educatiu de les TIC, especialment dins d’un context de coneixement lliure i cultura oberta. El seu blog és un exemple d’un espai personal, actualitzat, farcit d’informació, ben classificat i on hi ha un diàleg amb molta gent que llegeix i comenta.

Edublog: aquells blogs que pretenen recolzar un procés educatiu.

Cada any, des del 2006, l’Associació Espiral. Educació i Tecnologia convoca els premis Edublog. Hem trobat aquest vídeo sobre el premi que va rebre el blog de la Casa d’Oficis de Sant Feliu de Llobregat. Podem veure’n doncs un exemple:

Tíscar Lara concep que que els blogs poden resultar una eina amb molt valor educatiu, però depèn de com els fem servir. La seva simple utilització no garanteix una major eficàcia educativa, doncs podem “fer el mateix de sempre en nous suports”… En aquest sentit l’ús dels blogs en educació ha anat evolucionant, des de ser un tauló d’instruccions i materials i que sigui el professor qui marca els ritmes, els temes i la manera de fer, a maneres més obertes i amb altres possibilitats a explorar.

Així doncs, ella ens explica en quin sentit sí que es pot fer dels blogs una eina educativa, que aporti altres maneres de fer i relacionar-se, dins d’una alfabetització digital cada vegada més requerida: el blogs com a un canal de comunicació informal, que pot ajudar a no reproduir els rols tradicionals professor-alumne, i com un mitjà personal d’experimentació del propi aprenentatge.

Hem trobat també aquest video on el professor Gorka Palazio comenta les seves primeres experiències amb edublogs i en destaca els seus potencials com a eina educativa dins d’una perspectiva constructivista:

Què s’aprèn editant blogs?

– Organització del discurs: la creació de blogs permet veure l’evolució del teu propi discurs i atorga flexibilitat al poder reeditar els teus posts, assignar-los noves categories, afegir enllaços, materials, etc. Es potencia l’ús del llenguatge hipertextual que connecta els espais d’internet i permet que les pròpies referències puguis ser consultades d’immediat. Aquesta i d’altres eines que es poden fer servir en la creació d’un blog, promouen com diu l’autora, un esforç de reflexió constant i també participar d’un projecte global, obert i col·laboratiu.

– Foment del debat: el blog obre la possibilitat del diàleg, per tant pot existir el feedback, no tan sols entre professor i estudiant, sinó també entre els companys i també amb tota la comunitat virtual.

– Construcció d’identitat: l’ús del blog permet visualitzar “una idea de qui som i quina visió del món tenim”, és a dir, li podem donar un caràcter personal, i això és el que el farà també més atractiu, visitat i interactiu, alhora que dota d’un sentit de responsabilitat a l’hora d’editar davant els ulls dels altres.

Creació de comunitats d’aprenentatge: es desenvolupen capacitats de treball col·laboratiu amb la distribució de tasques i les funcions de tutorització mútua.

Compromís amb l’audiència: en el sentit que apuntàvem abans, el blog, pel seu caràcter obert requereix un compromís respecte a la fiabilitat de la informació, l’ús de fonts, etc.

Recolzament a l’e-learning: el blog esdevé un entremig entre l’educació presencial i els sistemes estructurats d’e-learning.

– Documentació: mitjançant les activitats que implica fer un blog com la cerca, lectura, selecció i interpretació de la informació, els estudiants es poden anar fent experts en un tema i ser també un referent per a altres blogs. El blog permet documentar un procés d’investigació i classificar la informació, alhora que es beneficia de la possibilitat del feedback.

Tíscar Lara també ens diu que és important conèixer, abans de començar a fer-los servir amb fins educatius, què son els blogs i com funcionen. En aquest sentit diu que és interessant iniciar-se en la lectura crítica de blogs i utilitzar eines com la cerca amb directoris o els RSS.

L’autora destaca en aquest sentit el paper del professor/a com a dinamitzador, de manera que s’ajudi al procés però no es marqui excessivament de manera que cadascú es pugui fer seu l’espai i responsabilitzar-se’n. En la gran llibertat que obre l’espai blog, tant en positiu com en negatiu, cal mencionar els principis ètics com un punt important. Es poden fer servir les llicències Creative Commons i tractar de ser rigorosos amb el que es publica, citar adequadament, enllaçar les fonts primàries, etc. amb tal de crear un entorn de confiança i credibilitat al blog.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s